maria_anna

126 tekstów – auto­rem jest ma­ria_an­na.

Bez­cel - czy to miej­sce istnienia? 

myśl • 13 listopada 2016, 17:22

Wiesz... Nie wyob­rażam so­bie jak­by to było gdy­by Ciebie zab­rakło i nie pa­miętam już jak to było jak Ciebie nie było... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 lipca 2016, 01:32

Wierzę w miłość, bo naj­piękniej­sze jej świadec­two wy­niosłam z do­mu. Po­za tym wi­dać ją w oczach niektórych par, w spo­sobie ich wysławiania się czy zwykłych, codzien­nych ges­tach. Na myśli przychodzi mi do [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 4 fiszki • 2 czerwca 2016, 02:05

Hymn o miłości

"Gdy­bym mówił języ­kami ludzi i aniołów,
 [...] — czytaj całość

list
zebrał 4 fiszki • 2 marca 2016, 19:56

* * *

Lu­ty się kończy, nic się nie zmienia. Nic się nie zmieniło od tam­te­go cza­su. Nic. No może po­za tym, że ja­koś mniej mi Ciebie brak. Chy­ba coś się kończy, chy­ba ogień gaśnie... [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 26 lutego 2016, 20:55

Czy wiesz?

Za­nim Cię poz­nałam jak każdy zer­kałam w niebo... kiedy Cię poz­nałam na niebie dos­trze­gać zaczęłam cu­mulo­nibu­sy i sza­nować ciszę przed burzą a na­wet in­te­reso­wać mnie zaczęły ra­dary IM­GW, które dla Ciebie były [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 1 lutego 2016, 02:51

Mądre oczy widzą więcej. Z sen­sem. Niektóre zaś poz­ba­wione są szer­szych ho­ryzontów. Niestety.
A moje?
Mo­je boją się na­wet spoglądać. Naj­bezpie­czniej im pod po­wieka­mi. Scho­wane, pełne nadziei cze­kają na lep­sze jut­ro. Czy nadejdzie? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 stycznia 2016, 04:56

Krzty ser­ca nie pot­ra­fi ukoić nic, co niczym jest i z nieuko­jenia się wzięło. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 17 grudnia 2015, 23:55

Szczęście jest tak ulot­ne, że zni­ka w pół zdania. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 listopada 2015, 02:45

Pus­tka łka wte­dy, gdy wy­pełni się po brzegi.
Później już tyl­ko roz­pacz...
Tylko. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 października 2015, 00:56
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

2 czerwca 2016, 15:35maria_anna sko­men­to­wał tek­st Nie sta­jemy się sa­mot­ni [...]

2 czerwca 2016, 15:34maria_anna sko­men­to­wał tek­st Czasem człowiek nie jest [...]

2 czerwca 2016, 12:40krysta sko­men­to­wał tek­st Wierzę w miłość, bo [...]

2 czerwca 2016, 11:05Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Wierzę w miłość, bo [...]

2 czerwca 2016, 10:46maria_anna sko­men­to­wał tek­st Wierzę w miłość, bo [...]

2 czerwca 2016, 09:52Niusza sko­men­to­wał tek­st Wierzę w miłość, bo [...]

2 czerwca 2016, 09:04Badylek sko­men­to­wał tek­st Wierzę w miłość, bo [...]

27 lutego 2016, 04:02motylek96 sko­men­to­wał tek­st Luty się kończy, nic [...]

26 lutego 2016, 21:01lazurowa sko­men­to­wał tek­st Luty się kończy, nic [...]

6 lutego 2016, 17:33fyrfle sko­men­to­wał tek­st brak zro­zumienia niczym wen­flon z [...]